Projekty Europejskie

Opracowanie i wdrożenie stacji ładowania autobusów elektrycznych zasilanej z sieci DC

czytaj więcej ->

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

czytaj więcej ->

Rozwój centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

czytaj więcej ->

Terminal ładowania autobusów elektrycznych zasilany z sieci dystrybucyjnej i wspomagany stacjonarnym zasobnikiem energii

czytaj więcej ->

Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych dla zoptymalizowania infrastruktury ładowania

czytaj więcej ->

Opracowanie wielowyjściowych ultraszybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych drugiej generacji (2G)

czytaj więcej ->

Ładowarka Vehicle-to-Vehicle (eV2V-DC)

czytaj więcej ->

Zorganizowanie stoiska wystawienniczego podczas targów Hannover Messe

czytaj więcej ->

Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Wodorowych w Transporcie

czytaj więcej ->

Mobilny tester zgodności pojazdu elektrycznego/stacji ładowania ze standardami ISO 15118 i IEC 61851

czytaj więcej ->

Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej

czytaj więcej ->

Zaproszenie do udzielenia przez Konsorcjum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP

czytaj więcej ->

Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu – ultracicha

czytaj więcej ->

Budowa nowej hali, linii technologicznej i uruchomienie produkcji ładowarek

czytaj więcej ->

Centrum Badawczo-Rozwojowe Energoelektroniki w Elektromobilności

czytaj więcej ->

Centrum Strategicznych Innowacyjnych Rozwiązań na rzecz rozwoju Elektromobilności

czytaj więcej ->

Zapraszamy do składania ofert do postępowania pn. „KOMORA SAC10 wraz z systemem do badania emisji”

czytaj więcej ->

Budowa nowego laboratorium i uruchomienie centrum certyfikacyjnego systemów ładowania w zakresie IT

czytaj więcej ->

Stacja ultraszybkiego ładowania typu HPCVC o mocy 750 kW

czytaj więcej ->

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych z sieci DC EV, E-BUS

czytaj więcej ->

Wielowyjściowa stacja ładowania klasy HPC drugiej generacji

czytaj więcej ->


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody