Software that<br>moves emobility - Ekoenergetyka

Software that
moves emobility


Nasze systemy mogą monitorować i zarządzać dowolnymi ładowarkami zgodnymi z OCPP, wyprodukowanymi przez dowolnego producenta.

Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie informacja stanowi największą wartość. Z roku na rok przybywa urządzeń, z którymi komunikujemy się za pomocą przeróżnych aplikacji. Bardzo często z poziomu tych aplikacji możliwe jest nie tylko pobieranie danych, ale także zarządzanie i sterowanie. Nie inaczej to wygląda w przypadku stacji ładowania. Podgląd danych z ładowarek eliminuje ryzyko operacyjne, a zgromadzone i analizowane dane pozyskiwane od połączonych z siecią stacji ładowania umożliwiają wygenerowanie konkretnych wniosków analitycznych.

Systemy monitorowania i stacje ładowania powinny charakteryzować się interoperacyjnością pozwalającą na monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą ładowania dostarczoną przez dowolnego producenta. Można to osiągnąć wybierając system zgodny z protokołem OCPP (opisującym sposób komunikacji między stacjami ładowania, a systemami monitoringu i zarządzania). Obecnie najbardziej niezawodną wersją protokołu jest OCPP 1.6-J. Wynika to m.in. z tego, że kolejna wersja OCPP 2.0.1 proponuje zupełnie inne podejście w porównaniu do OCPP 1.6-J, w związku z tym wdrożenie rynkowe nowego standardu wymaga wielu prac rozwojowych zarówno od producentów ładowarek jak i dostawców systemów monitorowania. W związku z powyższym zdecydowana większość istniejących stacji ładowania nie jest jeszcze zgodnych z OCPP 2.0.1. Oznacza to, że to OCPP 1.6-J nadal zapewnia najwyższy poziom interoperacyjności, a także jest najbardziej niezawodnym standardem komunikacji. Wszystkie poprzednie wersje protokołu bazują na przestarzałej technologii i – w zasadzie – nie zaleca się już ich używania.


Ekoenergetyka-Polska jako aktywny członek Open Charge Alliance(globalne konsorcjum publicznych i prywatnych liderów infrastruktury pojazdów elektrycznych, promujące otwarty standard Open Charge Point Protocol OCPP) zapewnia kompatybilność swoich produktów z protokołem OCPP (wersja 1.6-J, ale jednocześnie cały czas pracujemy nad dostosowywaniem naszych produktów do pełnej zgodności z OCPP 2.0.1).


Oprócz stacji ładowania w naszym portfolio znajdują się również systemy informatyczne, które wspierają funkcjonalność tych pierwszych wykorzystując potencjał, jaki daje protokół OCPP. Dzięki wykorzystaniu otwartego protokołu komunikacyjnego nasze systemy mogą monitorować i zarządzać dowolnymi stacjami ładowania zgodnymi z OCPP, dowolnego producenta*.

Nasze systemy mogą monitorować i zarządzać dowolnymi ładowarkami zgodnymi z OCPP, wyprodukowanymi przez dowolnego producenta*wyjątek stanowi narzędzie CMC, które jest aplikacją wbudowaną w ładowarki produkowane przez Ekoenergetyka-Polska.

więcej ->

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
  • Główne cechy ->
  • O systemie ->
  • Elastyczność i Dopasowanie ->
  • Zdjęcia ->

Wszystkie dane przetwarzane przez system oraz dane konfiguracyjne przechowywane są w relacyjnej bazie danych. Możliwe jest zarządzanie punktami ładowania zgodnie z OCPP w tym: zmiana statusu punktu ładowania, restart, zmiana ustawień parametrów konfiguracyjnych, zdalny start i stop, obsługa inteligentnego ładowania (SmartCharging).

EOS umożliwia wygodne monitorowanie danych. Oferuje dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do prawidłowego zarządzania infrastrukturą ładowania. W systemie zaimplementowano zaawansowane narzędzia do zarządzania uprawnieniami, w tym także do ograniczania dostępu tylko do wybranej grupy ładowarek.

Narzędzia eksportu danych i generator raportów można dostosować do własnych potrzeb. EOS oferuje możliwość zdefiniowania powiadomień, które są wysyłane do wybranych odbiorców w przypadku wystąpienia określonych incydentów.

Czynności wykonywane przez użytkowników w systemie są rejestrowane i łatwe do śledzenia, co zwiększa bezpieczeństwo operacyjne. Najważniejsze dane prezentowane są na przejrzystych, konfigurowalnych pulpitach.

Moduł zarządzania pojazdami pozwala na definiowanie pojazdów, które posiadają wiele EVCC (Electric Vehicle Charge Controller).

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Szybki prosty podgląd (Simple Quick View) do podstawowych danych nt. każdego punktu ładowania bez potrzeby logowania.

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Obszerne dane historyczne: statusy, transakcje, ładowane pojazdy, pobrana energia, alerty i nie tylko

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Wizualizacja procesu ładowania (wykresy monitorowanych parametrów oraz podgląd ładowarek wraz z ich stanem na mapie)

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Eksport danych do .xlsx, .csv, .txt i generator raportów wraz z możliwością ustawiania harmonogramowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Powiadomienia e-mail, SMS i powiadomienia w aplikacji

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Zdalne sterowanie, diagnostyka i konfiguracja punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Zaawansowane narzędzia do zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i grupami

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Dostęp przez przeglądarkę internetową – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Bezpieczeństwo – obsługa i zarządzanie certyfikatami

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu

Ekoenergetyka OCPP System

EOS to oferowane przez Ekoenergetyka-Polska rozwiązanie backend klasy CSMS (Charging Station Management System wg definicji OCPP 2.0.1)*, które służy do monitorowania i zarządzania dowolnymi stacjami ładowania zgodnymi z OCPP 1.6-J i OCPP 2.0.1** (równolegle). EOS jest zgodny z VDV 261 i VDV 463***

*OCPP 1.6 wykorzystuje pojęcia Charging Station Management System (CSMS) lub Central System (CS).

**OCPP 2.0.1 – w tym momencie obsługujemy przypadki użycia wskazane w tzw.. Basic implementation

***VDV 463 – w trakcie wdrażania

ELASTYCZNOŚĆ

System może być zainstalowany na lokalnych zasobach klienta lub w dowolnym data center (w chmurze). System dostępny jest również w modelu SaaS.

Zaawansowana architektura rozwiązania zapewnia wysoką skalowalność, odporność i niezawodność. Wykorzystanie standardu OpenID do uwierzytelniania użytkowników umożliwia integrację m.in. Google Authenticator lub Microsoft Active Directory.

Wielojęzyczny interfejs: polski, angielski, niemiecki i hiszpański (istnieje możliwość dodania dodatkowych języków do systemu). System umożliwia integrację z innymi aplikacjami – m.in. do wymiany danych (REST API).

Ekoenergetyka-Polska oferuje EOS w dwóch wersjach – dostosowanych do potrzeb naszych klientów: EOS Access (doskonały wybór pod względem kosztów) oraz EOS Full (który zapewnia 100% funkcjonalności).

DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
INSTALACJA – lokalnie / w data center / w modelu Saas

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
EOS ACCESS – dostęp do współdzielonej instalacji ograniczony do Twoich punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
EOS FULL – dedykowana instalacja z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
REST API – gotowość do komunikacji z dowolnymi innymi systemami backendowymi przez protokół REST API

  • O systemie i główne cechy ->
  • Zdjęcia ->

Ekoenergetyka Power Guard

Ekoenergetyka Power Guard (EPG) lub po prostu Strażnik Mocy, to zestaw narzędzi do zarządzania energią. Z jednej strony pozwala w bardzo prosty i szybki sposób zmienić maksymalną moc dowolnej ładowarki zgodnej z OCPP. Narzędzie to może współpracować z profilami ładowania, które zwiększają elastyczność procesu ładowania i dają naszym klientom możliwość ustawienia parametrów w zależności od daty (np. różne wartości w dni robocze i weekendy).

Z drugiej strony jest to zaawansowane narzędzie do zarządzania energią dla grup punktów ładowania. Główną funkcją systemu jest zapewnienie, że maksymalna moc grupy ładowarek nie zostanie przekroczona w żadnym momencie. Zaawansowany algorytm uwzględnia szereg zmiennych: stany ładowarki (także offline), aktualne zapotrzebowanie pojazdu, priorytety…

Główne cechy

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
Proste zarządzanie energią przez operatora systemu EOS

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
Zaawansowane zarządzanie energią dla grup punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
Moduł EOS lub wersja samodzielna, czyli lokalny strażnik mocy

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka
Możliwość integracji Modbus TCP/IP, CAN, Ethernet z urządzeniami zewnętrznymi, które mogą zapewnić ograniczenie mocy lub pomiary dostępnej energii

oprogramowanie ekoenergetyka, Ekoenergetyka

  • O systemie i główne cechy ->

Konsola zarządzania ładowarką (Charger Management Console)

Narzędzie diagnostyczne i konfiguracyjne zapewniające niezawodny dostęp do danych oraz podstawową konfigurację ładowarek produkowanych przez Ekoenergetykę-Polska.

Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, wystarczy połączyć się z adresem IP stacji ładującej z przeglądarki internetowej za pomocą standardowego połączenia HTTPS. Dostęp do CMC jest zabezpieczony przez indywidualne konta.

CMC to świetne rozwiązanie dla klientów posiadających pojedyncze ładowarki, którzy zrezygnowali z CSMS oraz dla klientów korzystających z CSMS – jako rozwiązanie uzupełniające.

Komunikacja

Laptop lub komputer stacjonarny użytkownika można podłączyć bezpośrednio (przez kabel Ethernet) lub zdalnie (przez sieć prywatną) do stacji ładującej.

Dostęp przez przeglądarkę internetową – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Konfiguracja parametrów instalacyjnych ładowarki zgodnej z OCPP: OCPP ServerURL, ChargePoint Identity

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Historia błędów z opisami i zalecanymi działaniami

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Pobieranie logów

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Parametry transakcji, takie jak moc, prąd i napięcie oraz żądania przesyłane z pojazdu

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Konfiguracja interfejsu sieciowego

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Zdalna diagnostyka i konfiguracja punktów ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Zarządzanie lokalną listą autoryzacjyjną

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Włączanie/wyłączanie autoryzacji po RFID

  • O systemie i główne cechy ->

Ekoenergetyka
Billing System

System billingowy Ekoenergetyki to rozszerzenie EOS do rozliczeń, fakturowania i zarządzania płatnościami dla stacji ładowania wyposażonych w terminale płatnicze lub hubów ładowania.

Do komunikacji z ładowarkami wykorzystywane są dodatkowe komunikaty DataTransfer z OCPP 1.6-J.

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Rejestrowanie i rozliczanie transakcji ładowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Fakturowanie

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Zarządzanie cenami

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Udostępnienie informacji dla dedykowanej aplikacji mobilnej na Androida i iOS

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Dostęp przez przeglądarkę internetową – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Możliwa integracja z systemami POS (Point of Sale) poprzez dostarczone i opisane REST API

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Integracja z innymi elementami stacji ładowania: monitorami informacyjnymi, kontrolą dostępu do pomieszczeń itp.

oprogramowanie ekoenergetyka, Software that<br>moves emobility, Ekoenergetyka

Gotowa do komunikacji z dowolnym innym systemem backendowym przez protokół REST API


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody