Pierwszy w Polsce magazyn energii dla zajezdni autobusowej – EKO BESS od Ekoenergetyka-Polska S.A.

magazyn energii dla zajezdni autobusowej, Ekoenergetyka

Ogromny potencjał zastosowania magazynów energii jako infrastruktury towarzyszącej stacjom ładowania pojazdów elektrycznych jest już dzisiaj oczywisty. Dynamiczny rozwój infrastruktury szybkiego ładowania i wynikający z tego faktu gwałtowny wzrost zapotrzebowania na moc i energię staje się kolejnym po OZE problemem dla energetyki zawodowej.

Magazynowanie energii wpływa bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Własny magazyn energii stanowi niepodważalną gwarancję, ochronę i niezależność w przypadku wystąpienia awarii publicznej sieci dystrybucyjnej. Niewątpliwą korzyścią, ze względów ekologicznych, jest maksymalizacja zużycia zielonej energii wyprodukowanej za pomocą paneli fotowoltaicznych, co w konsekwencji przekłada się również na aspekt ekonomiczny, ponieważ oznacza redukcję zakupu drogiej energii elektrycznej.

Ekoenergetyka odpowiada na zapotrzebowanie w tym zakresie i wdraża kolejny produkt w obszarze zrównoważonej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Najnowsza realizacja, czyli EKO BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM, zwany w skrócie EKO BESS, to pierwszy w Polsce stacjonarny, bateryjny magazyn energii przeznaczony do pracy w zajezdni autobusowej MPK Łomża. Cieszymy się że mogliśmy opracować i dostarczyć system, który pozwoli MPK Łomża na dalszy rozwój wdrażanych przez to przedsiębiorstwo rozwiązań w zakresie transportu zrównoważonego.

Jaką technologię zastosowano? i jakie są korzyści z używania magazynu energii Ekoenergetyka-Polska?

Szczegóły w informacji prasowej ->


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody