Axon Easy zgodna z niemieckim prawem kalibracyjnym Eichrecht

axon easy eichrecht, Ekoenergetyka

Ekoenergetyka-Polska S.A. uzyskała jeden z najbardziej rygorystycznych certyfikatów związanych z płatnościami i zarządzaniem danymi w całej Unii Europejskiej. Mowa tu o certyfikacji zgodnej z niemieckim prawem kalibracyjnym Eichrecht, wydanej przez VDE Instytut Badań i Certyfikacji.

Stacje ładowania Axon Easy o mocach 60, 120, 180 kW, działające w ramach ogólnodostępnych punktów ładowania, wyposażamy w pełni skalibrowane liczniki pomiaru kWh zgodne z wymaganiami niemieckiej ustawy o pomiarach i wzorcowaniu – Eichrecht (MessEG).

Stacje zbierając i przetwarzając dane o energii mają działać w sposób transparentny. Ma to zapewniać kierowcom pojazdów elektrycznych niezawodną i wiarygodną transakcję ładowania pojazdu. Kierowca, podczas sesji ładowania, może sprawdzać dane ładowania, takie jak ilość pobieranej energii i czas ładowania na wyświetlaczu. Ilość pobranych kWh ma być odzwierciedlona tożsamą płatnością.

Wprowadzenie certyfikacji ma zapewniać przejrzysty pomiar i rozliczanie energii dostarczanej ze stacji ładowania do pojazdów elektrycznych, oferując kierowcom całkowitą wiarygodność w zakresie ilości energii, za którą płacą.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami certyfikowanych stacji Axon Easy podczas targów IAA Transportation Hanover Messe na stoisku Ekoenergetyki hall 19/20, stand A00.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę o pobranie informacji prasowej.

Pobierz ->


 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody

 ekoenergetyka-polska nagrody