Szkolenia w elektromobilności – krok w przyszłość czy marnotrawienie zasobów?

LUB POSŁUCHAJ:

Posłuchaj „Szkolenia w elektromobilności – krok w przyszłość czy marnotrawienie zasobów?” na Spreaker.

Arkadiusz Stolarek, Manager Ekoenergetyka Training Center, w fascynującej rozmowie z Agatą Rzędowską, dziennikarką motoryzacyjną, przybliża nam historię i znaczenie powstania Ekoenergetyka Training Center.  🏢 Ten wyjątkowy kompleks szkoleniowy to prawdziwa ostoja wiedzy o elektromobilności, będąca pierwszą taką inicjatywą w Polsce.

🌍 Przed branżą elektromobilności stoją ogromne wyzwania – musimy wyposażyć zespoły w kompetencje potrzebne do rozwijania tej dziedziny w firmach oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań związanych z elektromobilnością. 🚀 Ekoenergetyka Training Center jest miejscem, które stawia sobie za cel wspieranie przedsiębiorstw w zdobywaniu niezbędnej wiedzy technicznej i kompetencji, a także dostosowywania się do specyfiki międzynarodowych rynków i przepisów prawnych.

💡Ponadto, opowieść o elektromobilności nie byłaby kompletna bez spojrzenia na przykłady z zaawansowanych rynków, takich jak Norwegia, gdzie co trzeci samochód to pojazd elektryczny, a w 2023 roku w kraju, który liczy 5,5 mln mieszkańców, zostało wybudowano 2000 stacji ładowań. 🚗🔋 Pomimo cała branża automotive i energetyczna zgłasza trudności w zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych. 🎓🔍

Przedstawione wyzwania stawiają przed nami pytanie o przyszłość zielonych miejsc pracy i niezbędnych kompetencji. 🌿🛠️ W dobie zamknięcia niektórych fabryk produkujących części do samochodów spalinowych, pracownicy muszą przekwalifikować się, aby znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Jaką rolę odgrywają w tym procesie edukacyjne inicjatywy takie jak Ekoenergetyka Training Center? 🤔🔧

Czym są zielone miejsca pracy?Jak zdobywać niezbędne kompetencje? Jak rozwiązać problem powstających luk kompetencyjnych?

📬 Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze wiadomości, trendy i artykuły bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mailową.